!!! สินค้ายังไม่รวมค่าส่ง 70 บาท !!! "กรณีเก็บเงินปลายทางเพิ่ม 30 บาท รวมเป็น 100 บาท"