ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณากรอกหมายเลขผู้เสียให้ถูกต้อง